Výsledky vyhľadávania pre star mier

ABRA stará marocká objemová miera
AKER stará plošná miera
AKER staršia plošná miera
AKER staršia poľná miera
ALABI stará ruská dĺžková miera
ALABI staršia ruská dĺžková miera
ÁR staršia plošná miera
ARÁTRUM poplužie, stará pozemková miera
ARŠIN stará ruská miera
BU stará japonská jednotka dĺžky a plošného obsahu, japonská dĺžková miera