Výsledky vyhľadávania pre stara nemecky

OMA babka, stará mama, po nemecky
OMAMA stará mama, po nemecky