Výsledky vyhľadávania pre starogrécky filozof na o

ALEXANDER starogrécky filozof, hlavný predstaviteľ peripatetickej školy v Aténach (Alexander z Afrodízie, koniec 2.st. - zač. 3. st. pred Kr.)
ARISTOTELES starogrécky filozof a encyklopedický vedec (polyhistor), najväčší filozof staroveku, zakladateľ logiky a mnohých ďalších špeciálnovedných odvetví (384 pred Kr. - 322 pred Kr.)
DEMOKRITOS starogrécky filozof, vlastný tvorca teoreticky značne rozpracovanej a až našu súčasnosť ovplyvňujúcej teórie atómov (asi 460-350 pred. Kr.)
DIOGENES starogrécky filozof, najradikálnejší predstaviteľ kynizmu v životnej praxi (Diogenes zo Sinope, okolo 413-323 pred Kr.)
KYNIZMUS starogrécky filozofický názor o etickej nezávislosti jedinca
PYTAGORAS starogrécky filozof, nábožensko-morálny reformátor, matematik, astronóm, akustik (asi 580-496 pred Kr.)