Výsledky vyhľadávania pre starogrécky rečník

ALKIDAMAS starogrécky filozof a rečník (Alkidamas z Elaie, 1. pol. 4. stor. pred Kr.)
DEMOSTENES starogrécky (aténsky) štátnik a rečník (384-322 pred Kr.)
LUKIANOS starogrécky rečník, filozof a spisovateľ (Lukianos zo Samosaty, okolo 125-180)