Výsledky vyhľadávania pre staroindický

AMARU staroindický básnik a prozaik (asi 5. stor.)
AŠÓKA mocný staroindický kráľ
AŠÓKA staroindický kráľ, podporovateľ budhizmu
AŠOKA staroindický vládca
AŠÓKA, AŠOKA mocný staroindický kráľ
BÁNA staroindický prozaik (7. stor.)
GANÉŠA staroindický boh múdrosti
IAM staroindický boh podsvetia
JOGA staroindický filozoficko-náboženský smer usilujúci o dosiahnutie dokonalosti cestou odriekania a rozjímania, súbor telesných a dychových cvičení, jogizmus
MANU staroindický praotec ľudstva, hinduistický boh