Výsledky vyhľadávania pre starorim uradnik

CENZOR starorímsky úradník
EDIL starorímsky úradník
EPARCHA starorímsky úradník
INTERCESIA starorímske právo vyšších úradníkov zrušiť rozhodnutie nižších orgánov, prevzatie dlhu treťou osobou
LIKTOR starorímsky sluha vysokého úradníka
PREFEKT starorímsky úradník
SALÁR mzda, odmena za prácu, soľ prideľovaná ako súčasť platu starorímskym vojakom a úradníkom
TRIBÚN starorímsky úradník