Výsledky vyhľadávania pre starozákonný prorok

ABAKUK starozákonný prorok v Jeruzaleme, judejský prorok, jeden z prorokov, i Habakuk
ELIÁŠ starozákonný prorok
ELIZEUS starozákonný prorok
NÁTAN starozákonný prorok