Výsledky vyhľadávania pre stary vek

BARBAR necivilizovaný človek, nevzdelanec, hrubián, násilník, u starých Rimanov a Grékov označenie cudzinca
GROŠ starý strieborný peniaz, stredoveké strieborné platidlo
HELÉN staroveký Grék, starý obyvateľ starej Helady (kniž.)
HOSPITAL nemocnica, špitál, stredoveký ústav pre chorých, chudobných a starých ľudí, útulok pre pocestných, hospic
STAREC starý človek