Výsledky vyhľadávania pre stat po franc

ÉTAT štát, po francúzsky
RET Radiodiffusion-Télévision Française francúzska štátna vysielacia spoločnosť z rokov 1949 až 1964
RTF Radiodiffusion-Télévision Française, francúzska štátna vysielacia spoločnosť z rokov 1949 až 1964
TOCQUEVILLE francúzsky politik a historik, predstaviteľ filozofie štátu a spoločnosti (Alexis de, 1805-1859)