Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre stat starovek

ČCHI staroveký štát v Číne
ELAM staroveká krajina, staroveký štát, maloázijská ríša
ITÁLIA staroveký štát
KONZUL v starovekom Ríme najvyšší úradník, diplomatický úradník menovaný vládou k zastupovaniu v inom štáte
KVESTOR vedúci kancelárie rektorátu vysokej školy, v starovekom Ríme správca štátnej pokladne, hodnosť v talianskej polícii
OSTRAKISMUS hlasovanie ľudu v starovekých Athénách (pomocou hlinených črepín) o vypovedanie občana nebezpečného pre štát, hlasovanie alebo prejavy smerujúce k vylúčeniu niekoho z nejakej činnosti
POLIS starogrécky mestský štát, mestský štát v staroveku, staroveký mestský štát, antický mestský štát
TARUMA staroveký štát
TETRARCHA v staroveku vladár bez kráľovského titulu podriadený Rímu a vládnuci v jednej štvrtine štátu
TIEN staroveký štát v Číne