Výsledky vyhľadávania pre statkar v rusku

BARIN ruský šľachtic, statkár v cárskom Rusku, ruský pán
JUNKER statkár v Prusku (hist.)
JUNKERI statkári v Prusku