Výsledky vyhľadávania pre stav mysle

ALEURONÁT pšeničný lepok v sušenom stave, používa sa v potravinárskom priemysle
BAMBUS tropická tráva so zdrevnatenými steblami, používaná v stavebníctve a v priemysle
MATRÓNA staršia úctyhodná žena, v pejoratívnom zmysle žena silnejšej postavy, často s prehnane vznešeným chovaním
MENTALITA duševný stav, spôsob myslenia a chápania, názor
MENTOR vychovávateľ, poradca, ten, kto karhá a poúča, mravokárca, v pejoratívnom zmysle človek, ktorý ustavične len karhá a poúča, druh vrúbľov ovocných stromov
METODICKÝ sústavný, konaný podľa určitej metódy, premyslený, účelný
NÁLADA stav mysle
NIVELETA myslená čiara (stav.)
OŠIAL stav mysle bez jasného vedomia
SYSTÉM jednotne upravený celok, usporiadaná sústava myšlienok a pod. premyslený, usporiadaný postup, organizácia, dej, vývoj, systém, spôsob usporiadania vecí, myšlienok a pod.