Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre stav pred

ABATIŠA matka predstavená
ABATIŠA vedúca kláštora, predstavená v ženskom kláštore, predstavená ženského kláštora niektorých rádov rímskokatolíckej cirkvi
ABATIŠE predstavené v ženskom kláštore
ABAŽÚR debnenie vytvárajúce platňu postavenú šikmo pred okno
ABBAGNANO taliansky filozof, predstaviteľ pozitívneho existencializmu (Nicola, 1901-1990)
ABBT nemecký filozof, predstaviteľ populárnej filozofie (Thomas, 1738-1766)
ABERÁCIA odchýlka od normálneho stavu organizmu, chyba optickej šošovky prejavujúca sa dúhovým sfarbením, omyl páchateľa čo do predmetu trestného činu, chromozómová mutácia
ABIOGENÉZA samoplodenie, nesprávna predstava o vzniku života z neživého
ABRAHAMIDES slovenský spisovateľ, popredný predstaviteľ slovenskej reformácie, od roku 1610 evanjelický superintendant, vynikajúci pedagóg a organizátor slovenského protestantského školstva (Izák, 1557-1621)
ACOSTA židovský filozof portugalského pôvodu, predstaviteľ racionalizmu, tiež da Costa (Uriel, asi 1585-1640)