Výsledky vyhľadávania pre stavec

ABS odstavec (nem.skr.), Absatz (skr.)
ALINEA nový odsek, odstavec, (aj latinsky)
ALONŽ prídavok, prívesok prístroja, cenného papiera, pridaná časť, mužská baroková parochňa, nástavec destilačného prístroja uľahčujúci odtekanie destilátu, časť mikrofilmového pásu bez mikrozáznamu
ANALOJ podstavec pod knihu v pravoslávnych chrámoch
ARTIKULA článok zmluvy, zákona a pod., odstavec, presne formulovaná požiadavka
ATLAS kniha máp alebo obrazov vedeckej povahy, krčný stavec, nosič, hodvábna lesklá a hladká tkanina, druh motýľa žijúceho v južnej Ázii a Indii
ATLAS prvý krčný stavec pod hlavou, nosič (anat.)
AXIS 2. krčný stavec
C označenie pre stavec (med.)
ČAPOVEC 2. krčný stavec