Výsledky vyhľadávania pre stefan do a ky

BELLA slovenský hydrotechnik, spoluautor komplexného vodohospodárskeho plánu Slovenska (Štefan, 1880-1952)
DAXNER slovenský politik, právnik, publicista a národný buditeľ, spolutvorca Žiadostí slovenského národa a hlavný osnovateľ Memoranda národa slovenského (Štefan Marko, 1822-1892)
HAŠŠÍK slovenský verejný činiteľ a politik, pôvodne dôstojník rakúsko-uhorskej armády, po roku 1918 dôstojník armády Československa (Štefan, 1898-???)
HATVANI maďarský prírodovedec, lekár a polyhistor slovenského pôvodu (Štefan, 1718-1786)
MOYZES slovenský diecézny biskup banskobystrickej rímskokatolíckej diecézy, pedagóg, verejný činiteľ, kultúrny pracovník, národovec, zakladateľ a prvý predseda Matice slovenskej (Štefan, 1797-1869)
NÉCSEY slovenský entomológ – lepidopterológ a maliar – ilustrátor zvierat (Štefan, 1870-1902)
NIŽŇANSKÝ slovenský publicista, dramaturg, režisér a scenárista dokumentárnej tvorby (Štefan, *1954)
SLEZÁK slovenský žandár, dôstojník a protifašistický bojovník (Štefan, 1891-1964)
TATARKO slovenský dôstojník (Štefan, 1904-1977)