Výsledky vyhľadávania pre stiahnuť

CLAMP stiahnuť, po anglicky
DEMONETIZÁCIA zrušenie platnosti kovovej mince ako zákonitého platidla, znehodnotenie, stiahnutie mince z obehu
ENTASIS entáza tonické stiahnutie svalstva
FLAY stiahnuť, po anglicky
GRIMASA úškľabok, stiahnutie obličaja pri niektorých citových prejavoch
KONCENTRÁCIA sústredenie, stiahnutie, zloženie, sústredenie na jednom mieste, zosilnenie, zhustenie, nasýtenie chemického roztoku
KŔČ bolestivé mimovoľné stiahnutie svalov
LOWER stiahnuť, po anglicky
ODRAŤ stiahnuť z kože
SHRINK stiahnuť, po anglicky