Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre stiep

AKROTÓMIA štiepenie vrcholu listu
ALBUMINÓZA látka vzniknutá štiepením bielkovín
ALDOLÁZA enzým v cytoplazme listov rastlín, enzým ktorý štiepy fosfáty
ALKOHOLÝZA štiepenie chemickej väzby pôsobením alkoholu
AMYLÁZA enzým vyvolávajúci štiepenie škrobu na jednoduchšie cukry
AMYLOLÝZA štiepenie škrobu pôsobením enzýmov na glukózu, dextríny alebo maltózu
BIFURKÁCIA rozdvojenie orgánu, napr. aorty, priedušnice a pod., rozvetvenie, rozštiepenie, rozdvojenie, rozdelenie vodného toku na dve ramená, rozdelenie vyučovacieho procesu na vetvy, napr. humanitnú a prírodovednú
BIFURKÁCIA rozvetvenie, rozštiepenie, rozdvojenie
DEHYDROGENÁCIA odštiepenie vodíka zo zlúčeniny
DEHYDROGENIZÁCIA odštiepenie vodíka zo zlúčeniny