Výsledky vyhľadávania pre stiepenie skrobu

AMYLÁZA enzým vyvolávajúci štiepenie škrobu na jednoduchšie cukry
AMYLOLÝZA štiepenie škrobu pôsobením enzýmov na glukózu, dextríny alebo maltózu