Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre stila

ALAMBIK kotlík na výrobu vínneho destilátu
ALAMBIK kotlík používaný pri výrobe vínneho destilátu
ALONŽ prídavok, prívesok prístroja, cenného papiera, pridaná časť, mužská baroková parochňa, nástavec destilačného prístroja uľahčujúci odtekanie destilátu, časť mikrofilmového pásu bez mikrozáznamu
ATOMIZOVALA rozdrobovala, trieštila (kniž.)
AZEOTROPIA jav založený na tvorbe zmesi niekoľkých komponentov s určitým bodom varu, z ktorej nie je možné oddeliť zložku normálnou destiláciou
AZEOTROPIA nemožnosť oddeliť zložku destiláciou
BENZOL palivo z destilácie dechtu
BENZOL uhľovodíková zmes vyrábaná destiláciou čiernouhoľného dechtu
BRANDY destilát vyrobený z vína a vínnych kalov
BRANDY vínovica, destilát z vína