Výsledky vyhľadávania pre stlpova chod

AMBIT otvorená stĺpová chodba
AMBIT tvorená stĺpová chodba (archit.)
GALÉRIA stĺpová chodba
KOLONÁDA stĺpová krytá chodba so stĺporadím
LODŽIA otvorená stĺpová chodba, krytý balkón nevyčnievajúci z priečelia domu
OCHODZA stĺpová chodba, ambit
PORTIKUS stĺporadie, spravidla pred vchodom do budovy, stĺpová predsieň, kryté stĺporadie