Výsledky vyhľadávania pre sto po

ABAFI slovenský politik, cestovateľ, revolucionár (František, 1732-1817)
ABAFI-AIGNER maďarský spisovateľ, nakladateľ, knihkupec, historik a entomológ–lepidopterológ nemeckého pôvodu (Lajos, 1840-1909)
ABAK časť hlavice antických stĺpov, počítadlo, stolík u oltára na prípravu bohoslužobných predmetov
ABAKUS časť hlavice antických stĺpov, počítadlo, stolík u oltára na prípravu bohoslužobných predmetov
ABELA portugalské sídlo, mesto v Portugalsku
ABIKO japonské sídlo, mesto v Japonsku
ABIT značka počítačových súčiastok
ABSOLUTIZÁCIA absolutizovanie, nadradzovanie nad podmienky, dodanie charakteru absolútnosti niečomu, zovšeobecňovanie, často neoprávnené
ABSOLÚTNY dokonalý, stopercentný, úplný, ničím neobmedzený, nepodmienený, bezpodmienečný, nezávislý
ABUNDANCIA počet jedincov nachádzajúcich sa na jednotke plochy alebo priestoru, početnosť (ekol.)