Výsledky vyhľadávania pre sto po rimsky

PILÁT rímsky miestodržiteľ v Judei, biblická postava, biblický sudca, judejský prokurátor
POMPEIUS rímsky historik (Gnaeus Popmpeius Trogus, 1.stor. pred Kr.)
SABELLIUS rímsky kresťanský kňaz a teológ pôvodom zrejme z Líbye alebo Egypta (3.stor.)
ŠTÓLA vrchný odev starorímskych žien, nosený na spodnej tunike, štola, stola
VITRUVIUS starorímsky architekt (Marcus Polio, 1. stor. pred n. l.)