Výsledky vyhľadávania pre stotina hektára

ÁR jednotka plošnej miery, plošná miera (100m2), stotina hektára