Výsledky vyhľadávania pre strany

AALTONEN starší fínsky politik (Aimo, 1906-1987), v rokoch 1944-1945 a 1949-1966 predseda Komunistickej strany Fínska
AGNÁT príbuzný z otcovej strany, pokrvný príbuzný v mužskej línii (práv.)
AGRÁRNIK člen agrárnej strany v predmníchovskej republike
AGRÁRNIK príslušník agrárnej strany
AKAHATA orgán komunistickej strany Japonska
AKEL skr. cyperskej strany
AMBIVALENTNÝ reagujúci v protichodných citových alebo vôľových postojoch vzhľadom na určitú osobu alebo predmet, orientovaný na dve strany, nerozhodný
ARBITRÁŽ rozhodovanie sporu treťou osobou, na ktorej sa obe strany sporu dohodli, zmierovacie konanie, zmierovací súd, špekulácia vychádzajúca z rôznych cien tovaru na rôznych miestach
AUTOREVERZ samočinné spätné prevíjanie, zariadenie samočinne využívajúce obe strany kazety
BACKHAND v športových hrách úder v smere proti ruke, pre pravákov z ľavej strany