Výsledky vyhľadávania pre strata na vahe tovaru

BEZEMŠON strata na váhe tovaru, spôsobená jeho prilepením na obal
KALO strata na váhe tovaru, strata hmotnosti, úbytok tovaru