Výsledky vyhľadávania pre strata hmotnosti tovaru

DEKALO strata na hmotnosti tovaru prirodzeným spôsobom, napr. vyschnutím
KALO strata na váhe tovaru, strata hmotnosti, úbytok tovaru