Výsledky vyhľadávania pre strata schopnosti vnimat chut

AGEUZIA strata schopnosti vnímať chuťové pocity
AGLÚZIA strata schopnosti vnímať chuť