Výsledky vyhľadávania pre strata vedomia

ABSENCIA náhla krátka strata vedomia lebo pamäte (lek.)
ABSENCIA neprítomnosť, napr. v škole alebo na pracovisku, neprítomnosť javu, vlastnosti alebo entity, náhla krátka strata vedomia alebo pamäte
BLACK-OUT prechodná strata pamäti, zraku alebo vedomia
MDLOBA strata vedomia, bezvedomie
MRÁKOTA strata vedomia, mdloba
NARKOTIZÁCIA strata vnímania bolesti a strata vedomia pacienta vyvolaná narkotikami, napr. pri operácii, uspatie narkotickými prostriedkami
OBNUBILÁCIA strata vedomia, bezvedomie, dočasná strata pamäti