Výsledky vyhľadávania pre stratil sa

ARCHIVISTIKA odbor zaoberajúci sa diplomatickými materiálmi, ktoré stratili aktuálnosť
OCHABOL stal sa slabším, stratil sily
OSIREL stratil rodičov, stal sa sirotou
OTUPEL stal sa tupým, stratil ostrie
POKAPALA stratila sa (expr.)
SKAPAL stratil sa
ZANIKOL prestal jestvovať, stratil sa
ZMIZLA stratila sa
ZMIZLO stratilo sa
ZMIZOL stratil sa