Výsledky vyhľadávania pre strava

ALIMENTÁCIA poskytnutie výživy, vyživovacia povinnosť zo zákona, výživa, strava
CIBUS jedlo, pokrm, strava (med.)
HOVA strava (zast.)
CHOVA strava, jedlo (zast.)
KEEP strava, po anglicky
MENÁŽ vojenská spoločná strava
MINÁŽ menáž, spoločná vojenská alebo väzenská strava
MINÁŽ väzenská strava (zastar.)
MINÁŽ vojenská strava
OBŽIVA jedlo potrava poživeň strava