Výsledky vyhľadávania pre stred po

AALEN spodný stupeň strednej jury
ABITURIENT absolvent strednej školy po matúre
ADAB arabská stredoveká poézia
ADAPTÁCIA prestavba, prispôsobenie stavby alebo veci iným účelom, proces premeny fauny a flóry pod vplyvom meniaceho sa prostredia, prispôsobenie umeleckého žánru na iný
ADAPTÁCIA prispôsobenie sa organizmu podmienkam životného prostredia (biol.)
ADAPTÁCIA proces pomalej premeny flóry a fauny pod vplyvom meniaceho sa prostredia
ADDUKCIA pohyb končatiny smerom k strednej línii tela, pritiahnutie, pripaženie
ADDUKCIA pohyb končatiny smerujúci k strednej línii tela
ADRENOLYTIKUM liek znižujúci napätie sympatika prostredníctvom látky pôsobiacej proti adrenalínu
AEROOTITÍDA poškodenie stredného ucha spôsobené zmenou tlaku