Výsledky vyhľadávania pre stretnutie

BABINEC stretnutie žien
BARÁŽ športové stretnutie rozhodujúce o postupe
BARÁŽ závory, stavidlá, priehrada, hrádza, športové stretnutie pri rovnakom počte bodov a rozhodujúce o postupe, uzatváracia , záverečná delostrelecká paľba
BRÍFING krátke stretnutie činiteľa alebo hovorcu s novinármi, informatívna schôdzka, výklad
CONTEST stretnutie, po anglicky
FEST druhá časť zložených slov majúca význam slávnosť, sviatok, stretnutie
HIÁT medzera, štrbina, prerušenie, stretnutie dvoch samohlások na rozhraní dvoch slov alebo dvoch slabík
INTERFERENCIA stretnutie, zasahovanie, prelínanie, kríženie, skladanie
JOUSTS stretnutie, po anglicky
KOLÍZIA stretnutie, zrážka, spor, rozpor, dramatická zápletka