Výsledky vyhľadávania pre strnulo

KATALEPSIA chorobná strnulosť svalstva pri hypnóze alebo hystérii
KATAPLEXIA telesná strnulosť vyvolaná nervovým šokom
MERAVO strnulo, ustrnulo
PETRIFIKÁCIA skamenenie živočíchov a rastlín, trvalé zachovávanie určitého stavu, vývojová strnulosť
STUPOR chorobná duševná strnulosť, tuposť mysle, úplná strata duševnej a telesnej aktivity
TORPOR strnulosť, ochablosť, nečinnosť
TVRDOSŤ strnulosť tuhosť