Výsledky vyhľadávania pre stroj hmyzu

CUCIAK ústroj hmyzu na cucanie
GALEA súčasť ústneho ústrojenstva hmyzu
LABIUM v medicíne pera, pysk, spodný pysk ústneho ústrojenstva hmyzu
LABRUM horná časť ústneho ústrojenstva hmyzu, horný pysk živočíchov
PALPA hmatový ústroj hmyzu
SOSÁK savý, cicavý ústroj hmyzu, ciciak (zastar.)
TEREBRA ústroj na kladenie vajíčok do lariev v dreve u blanokrídleho hmyzu
TYKADLÁ hmatové ústroje na hlave hmyzu