Výsledky vyhľadávania pre strom ple

ANTRAKNÓZA plesňami spôsobené ochorenie rastlín, najmä ovocných stromov a viniča
DREVO prírodný materiál, hmota stromov, hmota organického pôvodu vytvorená pri druhotnom tlstnutí kmeňov a vetví drevín delivým pletivom vo vnútri kmeňa (kambium)
LYKO pletivo pod kôrou, časť dreva, vláknitá časť pod kôrou stromov