Výsledky vyhľadávania pre stručný výťah z diela

SYLABUS stručný prehľad alebo výťah z obsiahleho vedeckého diela