Výsledky vyhľadávania pre studentsky

AC Allgemeiner Convent, zhromaždenie študentov v nemeckých študentských združeniach
ADAMEC český študent a študentský funkcionár popravený 17. novembra 1939 (Josef, 1909-1939)
ČERNÝ český študent a študentský funkcionár, obeť nacistického teroru (Jan, 1914-1939)
HOSTEL útulok, ubytovňa, študentský internát, lacná turistická nocľaháreň
KLÍMA český študent a študentský funkcionár popravený nacistickým režimom (Jaroslav, 1913-1939)
ŠD študentský domov (skr.)