Výsledky vyhľadávania pre stup ex

CDMA Coded Division Multiplexing Access, prístup s kódovým multiplexom (angl.skr.)
DEMULTIPLEXOR zariadenie obnovujúce výstupné signály zlúčené predchádzajúcim multiplexorom
HERMENEUTIKA výklad a vysvetľovanie textov, obsahov umeleckých diel a pod., teória usilujúca sa spojiť nehudobný obsah s danými hudobnými postupmi
HOLOTYP jediný jedinec svojho druhu, exemplár označený za typického zástupcu určitého druhu, jediná skamenelina
IZOMORFIA existencia dvoch či viacerých zlúčenín s kryštálmi rovnakého typu, ktoré sa vzájomne môžu zastupovať, tvoriť zmesové kryštály
KALVÁRIA zdĺhavý a vyčerpávajúci postup, veľké trápenie (pren.) (expr.)
MINIMALIZMUS druh abstraktného maliarstva v 50. rokoch 20. storočia, v hudbe štýl založený na exotických nástrojoch a etnických postupoch
PARLAMENTÁR vyjednávač (expr.), rokujúci zástupca
STRIPTÍZ sexuálne dráždivé postupné obnažovanie sa pred divákmi