Výsledky vyhľadávania pre stupen spodnej jury

PLIENSBACH stupeň alebo podstupeň spodnej jury
TOARK najmladší stupeň spodnej jury