Výsledky vyhľadávania pre stupim

ABDIKUJEME odstúpime (z úradu), vzdáme sa štátnej funkcie