Výsledky vyhľadávania pre stupnica hud

ADUR hudobná stupnica
AMOL mäkká hudobná stupnica
DDUR hudobná stupnica
DUR tvrdá hudobná stupnica
EDUR hudobná stupnica
MOL mäkká tónina, mäkká hudobná stupnica
PENTATONIKA päťtónová stupnica, hudobná sústava používajúca päť tónov v oktáve
SCALA stupnica (hud.)
TÓNINA stupnica (hud.)