Výsledky vyhľadávania pre stupujuca

ALOFÓNA hláska zastupujúca inú hlásku
ARTÉZSKY PRAMEŇ podzemná voda s napätou hladinou, pri navŕtaní vystupujúca pod tlakom na povrch
BASTIÓN vystupujúca časť opevnenia, bašta
DELEGÁCIA skupina zastupujúca nejaký orgán alebo organizáciu pri jednaní, posolstvo, prenesenie úradného alebo súdneho rozhodovania alebo právomoci na iný ako príslušný orgán
HAUTRELIÉF výrazná vypuklá plastika vystupujúca z plochy, vysoký reliéf
CHROMOZÓM jadrová štruktúra vystupujúca počas nepriameho bunkového delenia
KOMISÁR osoba určená na vykonanie zvláštnej úlohy, zastupujúca štát, štátnu správu alebo významnú organizáciu, stupeň úradnej hodnosti v štátnej správe
KONZOLA nosník, podstavec, konštrukcia vystupujúca z múra a podopierajúca časť stavby, držiak tyče na záclony
KORDÓN zástup vojska, divákov a pod., zábrana, zátaras, ochranné pásmo, súvislý rad nejakého zboru chrániaci prístup na určité miesto, tvarovaný ovocný stromček, mierne vystupujúca rímsa deliaca vodorovné priečelie, rádová stuha, územie oddeľujúce oblasť zamoren
PARASYMPATIKUS časť autonómneho nervstva vystupujúca z chrbtice