Výsledky vyhľadávania pre stvrt

AKASAKA štvrť v Tokiu, tokijská štvrť
AKUZATÍV štvrtý pád skloňovania, nepriamy pád
AKUZATÍV štvrtý pád v skloňovaní
ALTAMIRA rezidenčná štvrť v Caracase vo Venezuele
ALÚVIUM štvrtohorné usadeniny, naplaveniny, mladšie štvrtohory, najmladšie obdobie štvrtohôr, holocén, nánosy a usadeniny uložené tečúcou vodou
ALÚVIUM útvar štvrtohôr
ANTROPOZOIKUM najmladšia skupina geologických útvarov, v ktorých bol zistený výskyt človeka, štvrtohory, kvartér (geol.)
BETHLEHEM štvrť švajčiarskeho mesta Bern
BIOS štvrťročný biologický časopis
BRONTE pláž a štvrť v Sydney
BRONX newyorská štvrť
BROOKLYN newyorská štvrť
CYKLIDA geometrická plocha štvrtého stupňa
ČTVRT štvrtina, po česky
ČTVRTEK štvrtok, po česky
DEVÓN najmladší útvar prvohôr, štvrtá perióda prvohôr
DÔCHODOK štvrtá etapa života
EPITRIT štvorslabičná stopa majúca prvú slabiku dlhú, druhú krátku a tretiu a štvrtú slabiku zasa dlhú
FAVELA chudobná štvrť v mestách Latinskej Ameriky
FOURTH štvrtina, po anglicky
GETO uzavretá mestská štvrť
GETO uzavretá štvrť v meste
GETO židovská štvrť
HARLEM newyorská štvrť
HARLEM štvrť v New Yorku