Výsledky vyhľadávania pre stvrt

AKASAKA štvrť v Tokiu, tokijská štvrť
AKUZATÍV štvrtý pád skloňovania, nepriamy pád
AKUZATÍV štvrtý pád v skloňovaní
ALTAMIRA rezidenčná štvrť v Caracase vo Venezuele
ALÚVIUM štvrtohorné usadeniny, naplaveniny, mladšie štvrtohory, najmladšie obdobie štvrtohôr, holocén, nánosy a usadeniny uložené tečúcou vodou
ALÚVIUM útvar štvrtohôr
ANTROPOZOIKUM najmladšia skupina geologických útvarov, v ktorých bol zistený výskyt človeka, štvrtohory, kvartér (geol.)
BETHLEHEM štvrť švajčiarskeho mesta Bern
BIOS štvrťročný biologický časopis
BRONTE pláž a štvrť v Sydney