Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre stvrtohory

ALÚVIUM štvrtohorné usadeniny, naplaveniny, mladšie štvrtohory, najmladšie obdobie štvrtohôr, holocén, nánosy a usadeniny uložené tečúcou vodou
ANTROPOZOIKUM najmladšia skupina geologických útvarov, v ktorých bol zistený výskyt človeka, štvrtohory, kvartér (geol.)
KENOZOIUM geologická éra zahŕňajúca treťohory a štvrtohory, neozoikum
KVARTÉR najmladšie obdobie geologickej minulosti vyznačujúce sa striedaním chladných a teplejších období, vznikom a vývojom človeka, štvrtohory, antropozoikum