Výsledky vyhľadávania pre sušené koreňové hľuzy

SALEP sušené koreňové hľuzy niektorých vstavačov, sušené hľuzy vstavačovitých rastlín, hľuza vstavača