Výsledky vyhľadávania pre subl

KYANIZÁCIA ochrana dreva máčaním v roztoku sublimátu chloridu ortutnatého, hydrometalurgický spôsob získavania drahých kovov lúhovaním rudniny alebo flotačných koncentrátov
SUBLIMOVAŤ prechádzať sublimáciou, prevádzať sublimáciu