Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre suciastk stroj

BEŽEC pohyblivá súčiastka stroja
KÓNUS kužeľ, kužeľovitá súčiastka stroja
OSKA strojová súčiastka (napr. v mechanických hodinách)
PÁKA súčiastka mechanizmov, jednoduchý stroj slúžiaci na zdvíhanie bremien väčšej hmotnosti
PIEST súčiastka stroja pohybujúca sa vo valci
SPOJKA súčiastka umožňujúca spojenie iných súčiastok na prenos sily a pohybu (stroj.)
TABULÁTOR súčiastka kancelárskych strojov umožňujúca písanie do stĺpca (tech.)