Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre sucin

AND logický operátor konjunkcia, logický súčin
EXPOZÍCIA súčin intenzity ožiarenia fotograficky citlivej vrstvy a doby osvitu (fot.)
FAKTORIÁL ČÍSLA súčin prirodzených čísiel od jednej do daného čísla
FAKTORIÁLČÍSLA súčin prirodzených čísiel od jednej do daného čísla
KOEFICIENT nepremenná fyzikálna veličina, ktorá je stála alebo sa mení podľa vonkajších podmienok, číslo, ktoré je známym činiteľom s neznámou, súčiniteľ, údaj určujúci vlastnosť hmoty, bezrozmerný štatistický výraz
KOLAVORÁCIA spolupráca, súčinnosť
KONTAKT súčinnosť, styk
KOOPERÁCIA spolupráca súčinnosť
PARTNERSTVO súčinnosť podielníctvo
SPOLUPRÁCA kooperácia súčinnosť