Výsledky vyhľadávania pre sud konanie

ARBITRÁŽ rozhodovanie sporu treťou osobou, na ktorej sa obe strany sporu dohodli, zmierovacie konanie, zmierovací súd, špekulácia vychádzajúca z rôznych cien tovaru na rôznych miestach
POJEDNÁVANIE konanie pred súdom
POPRAVA vykonanie rozsudku smrti
PROCES súdne konanie
SÚD súdne konanie