Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre sudn konan

ABOLÍCIA zastavenie súdneho konania udelením milosti
ABOLÍCIA zrušenie zákona, zastavenie súdneho konania udelením milosti
DILÁCIA odklad súdneho konania (práv.)
LITISPEDENCIA prekážka súdneho konania
PLAIDOYER záverečná reč obhajcu alebo žalobcu v trestnom súdnom konaní
PROCES súdne konanie
PROKURÁTOR zástupca s súdnom konaní
SÚD súdne konanie